Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky

Archeologické nálezy z Krnova v synagoze

Archeologické výzkumy v Krnově uskutečněné v posledních letech přinesly nové poznatky. Třeba ten, že Krnov patřil k několika málo městům s kamennými hradbami postavenými před koncem 13. století. Vědci získali zcela informace o středověké podobě a stavebním vývoji kostela sv. Martina a o dalších krnovských sakrálních objektech. Seznámit se s výsledky práce archeologů mohou zájemci na výstavě Krnov – historie, archeologie v krnovské synagoze.

Výstava ukazuje tyto nálezy v širších kulturněhistorických souvislostech. Návštěvníci získají představu o infrastruktuře středověkého Krnova, o proměnách veřejných prostranství a komunikací, nahlédnou do interiéru krnovských domů, uvidí vybavení tehdejších domácností. K výjimečným předmětům patří torzo kameninové nádoby či fragment architektonického článku. Ten byl nalezen v sondě u jižního boku presbytáře kostela sv. Martina. „S jistou dávkou opatrnosti můžeme fragment považovat za doklad pozdně románského farního kostela, založeného zeměpánem v počátcích města Krnova,“ říká Markéta Kouřilová, kurátorka výstavy. „Podařilo se nám zapůjčit donaci Mikuláše I., tedy listinu z roku 1281, kterou vévoda Mikuláš I. daroval Krnovu 24 lánů lesa u řeky Opavice. Stabilizace poměrů v nově založeném městě byla důležitým předpokladem pro jeho další fungování a rozvoj. Listina je součástí impozantního konvolutu historických pramenů a rozmanitých poznámek, které v 19. století shromažďoval krnovský lékárník Johann Spatzier. Jeho pozůstalost je uložena v Zemském archivu v Opavě,“ pokračuje kurátorka výstavy.

torzo-kameninove-nadoby

Torzo kameninové nádoby, Foto: Archiv NPÚ

V červenci doplní výstavu i panely v exteriéru. Na nich budou poznatky shrnuty do tematických celků – Městský kostel a hřbitov; Opevnění; Městský dům; Infrastruktura ulic a náměstí. Navazovat budou komentované prohlídky po archeologických stopách městem. První se uskuteční na sklonku července, další podle zájmu v srpnu. Na září je připravován cyklus přednášek.

Výstavu Krnov – historie, archeologie, která potrvá do 30. září 2016, pořádá Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, ve spolupráci s Krnovskou synagogou, městem Krnov a MIKS Krnov.

Otevírací doba v době konání výstavy:

pondělí, středa 10–12 a 13–16 hodin

úterý, čtvrtek, pátek 10–12 a 13–15 hodin

sobota 13–16 hodin

neděle 10–16 hodin