Přírodní rezervace Mokřiny
Přírodní rezervace Mokřiny
Rezervace se rozkládá na ploše 32 ha v nejnižším místě okresu Jeseník - 222 m nad mořem.
Součástí mokřadů jsou také rašelinové louky ležící mezi melioračním příkopem a řekou Vidnávkou po levé straně silnice ke státní hranici.
http://www.jeseniky.net/vidnavske-mokriny-loucky