Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky

Vidlácké hry v Lichnově

Recesistická akce Den Vidlí, aneb VI. Všelidové vidlácké neolympijské hry 2017 se koná od 13 hodin v sobotu 17. června 2017 v Muzeu vidlí v Lichnově u Krnova. Disciplíny si letos mohou vyzkoušet všichni. Kromě tradičních, jako je hod do dálky, na nepohyblivý cíl, hod balíkem do výšky, jsou připravené i další, například škubání slepic a dojení kozy na čas, hledání vidlí v kupce sena, chyť vidličku na udičku, vyšívání vidlí i malování na hladině vody.
Uskuteční se i pokus o rekord –  vytvoření fotografie s co největším počtem vidláků s vidlema zaznamenaný dírkovou komorou vyrobenou z kufru. Chybět nebude Vidlobraní, při kterém mohou návštěvníci darovat muzeu vidle, získat hned na místě certifikát o nabytí titulu vidláka a rozšířit tak celosvětovou sbírku, která má v současné době přes 800 exponátů. Celý den bude v provozu Vidlotéka – promítání dokumentů a videoklipů týkajících se muzea, vidlí a vidláků. Vstupné je dobrovolné.