Listujte si průvodcem   
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky

Putování zámkem Hošťálkovy

Vánoční putování zámkem Hošťálkovy si užijete v sobotu 8. prosince 2018 od 10 do 16 hodin. Při komentovaných prohlídkách si připomenete tradice a zvyky adventu a dalších svátků, které jsou už zapomenuty. Ochutnáte tradiční jídla a vyrobíte si drobnou vánoční ozdobu.
Zámek je nejvýznamnější památkou obce, ale i celého regionu, jeho historie je svázána s významnými rody Skrbenských a Arco. Svou současnou podobu získal zámek v 18. století a při opravách skončených v roce 1831.  Hlavní schodiště jsou zdobena štuky, dekorativními vázami, dřevěnou barokní balustrádou a malbami moravského malíře Jana Františka Jablonského. Malby z roku 1786 byly naposledy restaurovány J. Wolným v roce 1838, některé pak v 1. polovině 20. století zalíčeny. Svou kvalitou a náměty patří k ojedinělým památkám kraje. V přízemí je kaple Nejsvětější Trojice s původním vybavením z 18. století s cennými detaily, oltáři, světly, obrazy a nástěnnými malbami známých moravských malířů s vídeňskou orientací, barokními varhanami a břidlicovou podlahou.