Listujte si průvodcem   
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky

Obdivujte reliéfní obrazy Heinricha Wolfa

Vlastivědné muzeum Jesenicka získalo loni do správy 14 obrazů preparátora Heinricha Wolfa a jeden Josefa Appela. Jedná se o taxidermické reliéfní obrazy ptactva pocházejícího z Jesenicka z 1. poloviny 20. století. Ptáci jsou zakomponováni do svého přirozeného prostředí, každý výjev je pečlivě propracován, tělo obklopuje malba krajiny. Výjev dokončuje masivní rám v podobě větví stromu. Na obrazech jsou takto zachyceni kachny, tetřevi, ledňáčci, sovy, dudci, koroptve, bažanti, draci, ale rovněž fretky. Díla se využívala jako učební pomůcky a byla oblíbenou dekorací v interiérech.
Heinrich Wolf (1873–1938) se narodil v Javorníku-Vsi, preparátorem se vyučil v Landeku. Cestoval po německých městech, kde sbíral zkušenosti. V roce 1900 si otevřel v Jeseníku preparátorskou dílnu. Za svoje obrazy získal řadu ocenění. Na výstavě, která se koná v rámci XIX. svatováclavského setkání v Jeseníku, jsou také obrazy polovycpanin z dílen jiných autorů. Vernisáž se uskuteční v úterý 17. září 2019 od 18 hodin ve Vodní tvrzi. Vystoupí Jeseničtí trubači, vstup na vernisáž je zdarma.Výstava potrvá do 10. listopadu 2019.