Listujte si průvodcem   
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky

Cestovní ruch v Moravskoslezském kraji má svou soutěž, zapojte se!

První ročník soutěže Cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji se koná od 13. ledna do 13. února 2020. V pěti soutěžních kategoriích ohodnotí výjimečné a kvalitní projekty cestovního ruchu a vyzdvihne osobnosti, které turismus v kraji svými aktivitami rozvíjí.
Za rok 2019 budou ceny uděleny v kategoriích: osobnost cestovního ruchu, nejlepší počin cestovního ruchu, nejromantičtější místo, nejmilejší zařízení pro rodiny s dětmi a nejoblíbenější atraktivita v Moravskoslezském kraji. O osobnosti cestovního ruchu a nejlepším počinu rozhodnou odborníci v cestovním ruchu. Vítěze ve zbylých třech kategoriích můžete pomoci určit i vy. Hlasovat lze ve všech třech kategoriích, avšak vždy pouze jednou. Svůj hlas tak dáte předem určeným a odbornou komisí schváleným subjektům. Pro započítání hlasu je třeba uvést celé jméno a emailovou adresu. Hlasování se koná na webových stránkách www.cenycr.cz do 13. února 2020.
Soutěž o Ceny cestovního ruchu Moravskoslezského kraje 2019 pořádá Moravian-Silesian Tourism, destinační společnost Moravskoslezského kraje, ve spolupráci s krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Záštitu nad ní převzal Jan Krkoška, náměstek hejtmana pro regionální rozvoj a cestovní ruch. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 28. února 2020.