Listujte si průvodcem   
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky

Fotografický maraton ve Flemmichově vile

Jednou z aktivit česko-polského projektu Umění nás spojuje – Sztuka nas łączy byl fotografický plenér pod záštitou prudnického kulturního střediska. Dvanáct amatérských fotografů z Polska a České republiky v červenci strávili společně několik dnů strávili v Prudniku a jeho okolí, kde fotili město a přírodu, ale také interiéry opuštěných budov a továren. Ve spolupráci s Turistickým informačním centrem Krnov pak zachytili místa v Krnově, kam se běžný návštěvník města nedostane. Počet účastníků v průběhu plenéru narůstal, jak se přidávali další zájemci, kteří nepřehlédnutelnou skupinku v terénu potkali. Z týdenního „fotografického maratonu“ vznikla výstava fotografií, kterou až do 23. září 2018 uvidíte ve Flemmichově vile v Krnově, poté bude přesunuta do Prudniku.
V rámci projektu Umění nás spojuje – Sztuka nas łączy se v Krnově a Prudniku po celý rok prezentovali umělci z České republiky i z Polska, kteří na společných výstavách oslovovali milovníky umění v různých výtvarných oborech i technikách, jako užité umění, malba, plastika, grafika nebo fotografie. Výstavy nebyly pouze ukázkou prací českých a polských umělců, ale především příležitostí k setkávání, sdílení zkušeností a možností navázání nových kontaktů mezi umělci i návštěvníky. Objevily se i nové možnosti spolupráce pracovníků kulturních středisek obou měst. Projekt je financován v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A 2014-2020 Česká republika – Polsko – Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd.