Listujte si průvodcem   
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky

Historickou expozici Bruntálu najdete v divadle

Vždycky je pro mne zajímavé poznat historii města nebo v obce, kde bydlím, kam chodím do školy nebo jezdím na návštěvu za sestřenicí. Tak jsem zjistila, že expozici připomínající bohatou, více než osmisetletou, historii Bruntálu uvidíte nově v prostorách Městského divadla. Zaujaly mne archeologické nálezy z Bruntálu, umístěné ve skleněné vitríně. Jeden z nalezených džbánů je sestaven ze 64(!) střepů.

Historické fotografie města návštěvníky vždycky zaujmou. Foto: Archiv MÚ Bruntál

Pozoruhodné je, jak se v průběhu staletí měnil znak města i to, že první a nejstarší pečeť pocházíz roku 1287. Líbily se mi kopie starých map, dobové fotografie, modely znázorňující části města dávné i současné, portréty vlivných osobností. Část je věnována partnerským městům Bruntálu. Teď už vím, že nejdále se nalézá italské Castellarano, které je vzdáleno 984 kilometrů. Dalšími partnery je polská Opole, slovenské Štúrovo, litevské Plunge a německý Büdingen.
Malé muzeum se dá navštívit kdykoliv po domluvě s pracovnicemi Městského informačního centra, a to osobně nebo na telefonním čísle 554 706 525, případně prostřednictvím e-mailu mic@mubruntal.cz. Vstupné je 10 korun, školy mají vstup zdarma. Samotnou prohlídku zájemci absolvují s kronikářem města Bruntálu Josefem Cepkem.

Dva modely hradu. Foto: Archiv MÚ Bruntál