Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky

Koncert v Suché Rudné

Zkrášlovací spolek Suchá Rudná zve v rámci výročí 750 let obce Světlá Hora na koncert v kapli Nejsvětější Trojice v Suché Rudné. Účinkuje hudební skupina NOIR-VOIR, bruntálská pos-žánrová instrumentální kapela. Koncert se uskuteční ve středu 5. července 2017 v 17 hodin.
Kaple Nejsvětější Trojice se zvoničkou byla postavena podle údaje na korouhvičce v roce 1796, některé prameny však hovoří i o datu 1720. Z ústního podání měla kaple stávat v Karlově Studánce a asi v polovině 19. století měla být přenesena do Suché Rudné.
Kaple byla využívána na bohoslužby, svatby i úmrtí. Začátkem 80. let 20. století byla kaple odsvěcena a vnitřní majetek církve byl deponován. Vnitřní zařízení tvořil především oltář, paramenta, obrazy svatých a varhanní pozitiv. Část tohoto zařízení se dochovala včetně zvonu Barbara z roku 1921, na nějž se složili místní občané.

Kaple Nejsvětější trojice v Suché Rudné. Foto: Archiv obce Světlá Hora