Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky

Památky jako na dlani

Město Krnov vydalo publikaci Nemovité kulturní památky Krnovska. Obsahuje soupis objektů, které jsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, a to včetně fotografií, popisů, map, čísla parcelního a dalších údajů. Památku tak lze snadno identifikovat v terénu a získat základní údaje o charakteru nemovitosti, případně o autorech a stavebních úpravách.
Autorkou textů je historička umění Ľubica Mezerová. O fotografie a zákresy do katastrálních map se postarala Andrea Šírová, referentka památkové péče Městského úřadu v Krnově. „Vydání seznamu předcházela potřeba obeznámit veřejnost s kulturním bohatstvím příhraničního regionu, kde se na malém místě soustředilo množství nenahraditelných a jedinečných archeologických, architektonických, urbanistických a sochařských skvostů. Velkou pozornost, kromě solitérů, jakými jsou zámky, zříceniny, kostely, sochy a moderní architektura, si zaslouží urbanistické celky a především jesenická lidová architektura,“ uvádí v úvodu publikace Ľubica Mezerová.
Prezentace publikace se koná v pátek 24. února 2017 od 14 hodin v Koncertní síni sv. Ducha v Krnově. Zájemci si ji mohou koupit v Turistickém informačním centru. (ta)

Ukázka z publikace o krnovských památkách. Foto: Archiv MÚ Krnov