Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky

Přednáška o Židech a zájezd do synagogy

Horské lázně Karlova Studánka se spolkem Krnovská synagoga pořádají ve čtvrtek 16. března 2017 přednášku na téma Kdo jsou Židé. Od 19 hodin v salonku v Libuši se dovíte o židovských svátcích, jídle, zvycích i tradicích. Besedu doprovodí hudební ukázky i výstavka tradičních předmětů.
V neděli 19. března 2017 se zájemci mohou vydat na výlet do Krnova. V programu je prohlídka synagogy, Flemmichovy vily, cukrárny. Na zpáteční cestě je plánovaná zastávka ve vitrážové dílně ve Vrbně pod Pradědem. Odjezd je v 9 hodin. Přihlášky na recepci v Libuši. (ta)

1_prednaska_zide

1_zajezd_krnov