Listujte si průvodcem   
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky

Seznamte se s novými archeologickými nálezy

Přírůstky archeologických sbírek z okolí Krnova si můžete prohlédnout až do konce dubna ve Flemmichově vile v Krnově. Vystavena je například římská bronzová mince i další předměty z bronzu jako části tyčinkovitých náramků či nápažníků, ostří srpu nebo spínadel a dva slitky suroviny. Předměty pocházejí z doby bronzové až starší doby železné a našli je hledači pomocí detektoru kovů. Ti objevili rovněž šest fragmentů bronzových, nejspíš zoomorfních plastik. Datovat se dají do doby bronzové. Vystaveny jsou i dva exempláře bronzové jednodílné podvázané spony s oboustranným horním vinutím a obloukovým lučíkem, jehla chybí. Dva železné hroty kopí pocházejí z období středověku. Jeden s tulejí, dlouhý 185 milimetrů, druhý sřapem, dlouhý 262 milimetrů. Výstava je přístupná denně od 8 do 18 hodin mimo pondělí.

Flemmichova vila. Foto: Archiv MIKS Krnov