Listujte si průvodcem   
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky

Seznamte se s dílem Ladislava Steiningera

PF 2019 – kresba, grafika, malba objekt, tak se nazývá výstava krnovského výtvarníka Ladislava Steiningera, která začíná ve čtvrtek 10. ledna 2019 v Zámku Bruntál. Zdroje inspirace nachází umělec v přírodě i lidech. Zásadní obrat v jeho práci znamenal rok 1997, kdy ničivá povodeň  zcela zpustošila jeho krnovský ateliér. Voda odnesla většinu prací, tehdy začal vycházet z nové zkušenosti. Rozvíjí témata vzniku, zániku a zkázy v kresbách, malbách a dřevěných reliéfech. Zároveň cítí potřebu vyjádření třetího rozměru. Vyvrcholením této tvůrčí etapy je zrod dřevěných objektů, které opouštějí dimenze plošnosti a vstupují do prostoru. Je zakládajícím členem a13 volného sdružení krnovských výtvarníků. Na vernisáži, která se koná od 17 hodin ve velké výstavní síni zámku v Bruntále, vystoupí v programu také trio lesních rohů. Výstava potrvá do 6. dubna 2019.

Z díla Ladislava Steiningera. Foto: Archiv Mubr Bruntál