Listujte si průvodcem   
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky

Studijní cesta „PRÁZDNINY NA VENKOVĚ“ podpořila cestovní ruch v našem regionu

Ve dnech 11. až 12. října 2017 se zúčastnila Ing. Zdenka Nosková, předsedkyně Svazu venkovské turistiky a agroturistiky, studijní cesty Prázdniny na venkově, kterou připravil Euroregion Praděd. Program byl sestaven tak, aby se navštívená místa stala součástí pilotního projektu zavedení značek venkovské turistiky s vysokou kvalitou (povinná certifikace ubytovacích zařízení). Svaz venkovské turistiky a agroturistiky, založený v roce 1997 jako nepolitické profesní sdružení podnikatelů ve venkovském cestovním ruchu, přispívá „k ekonomickému, kulturnímu a společenskému oživení venkova, obnově jeho tradic, údržbě krajiny i ke stabilizaci jeho osídlení“.

Jesenická venkovská turistika a agroturistika postupně přispívají k dalšímu zvyšování návštěvnosti regionu. Foto Stanislav Juga.

První den studijní cesty věnovala Zdenka Nosková návštěvě certifikovaného Pensionu Schaumannův dvůr v Karlovicích, kde na ni čekala ochutnávka živé vody Schaumannovky s bohatým výkladem. Další její cesta vedla do Razové, v níž si se zájmem prohlédla venkovský areál Centra Slezská Harta, jehož ubytovací zařízení bude zdarma certifikováno Svazem venkovské turistiky a agroturistiky. V Dolních Moravicích se seznámila s přitažlivým prostředím již certifikovaných penzionů Vincent a Mia. Když v Roudnu obdivovala Hájenku Na Volárně, venkovské ubytovací zařízení se stylovým interiérem, nedokázala skrýt své nadšení. „Myslela jsem si, že jsem snílek a bude hodně dlouho trvat, než budou na venkově nabízeny takové pobyty jako tady na Hájence …“

Předsedkyně Svazu venkovské turistiky a agroturistiky Ing. Zdenka Nosková obdivovala Hájenku Na Volárně. Sama si pořídila několik záběrů z jejího podmanivého interiéru.

Druhý den připravili organizátoři z Euroregionu Praděd prohlídku Farmy Bovine v Heřmanovicích, apartmánů rovněž certifikovaných Svazem venkovské turistiky a agroturistiky. Ve Staré Červené Vodě se Zdenka Nosková setkala s příjemnými lidmi z Kozí farmy U Nýdrlů.  Ochutnala jejich prvotřídní výrobky, pozorně si prohlédla areál farmy s nabídkou ubytování, které se brzo dočká prestižního certifikátu.

Jesenická venkovská turistika a agroturistika postupně přispívají k dalšímu zvyšování návštěvnosti regionu a především k prodlužování doby pobytu v přitažlivých ubytovacích a stravovacích zařízeních. „Chtěla bych vyjádřit poděkování Euroregionu Praděd za přístup k rozvoji venkovské turistiky a agroturistiky v České republice. Jmenovitě panu Ing. Michalu Blaškovi, Ph.D.,“ čteme v děkovném dopisu předsedkyně Ing. Zdenky Noskové, který zaslala vedení Euroregionu Praděd. „Díky jeho přístupu je možné v Euroregionu Praděd realizovat pilotní projekt zavedení značek Dovolená na statku, Dovolená na venkově a Zážitky na venkově.“

Výkonný manažer destinačního managementu Michal Blaško s potěšením zareagoval na slova uznání: „Pochvala samozřejmě patří všem aktivním členům Regionálního fóra cestovního ruchu a odborným, profesním partnerům Euroregionu Praděd. Jedná se především o novináře Moravské tiskové agentury, partnerské vysoké školy (Slezská univerzita v Opavě, VŠE Praha a Vysoká škola hotelová Praha) a partnerské cestovní kanceláře (CK ATIS a DCK Rekrea)“.

Dvoudenní studijní cesta Prázdniny na venkově úspěšně podpořila každodenní práci nejen navštívených venkovských podnikatelů při dalším zkvalitňování poskytovaných služeb turistům jesenických hor. Současně přispěla k viditelné propagaci a oblibě venkovského cestovního ruchu v našem regionu.

Jeseníky mají svým návštěvníkům opravdu co nabídnout. Ve stále větší oblibě je agroturistika. Foto Stanislav Juga.

Svaz venkovské turistiky a agroturistiky ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství Euroregionem Praděd vytvoří produkty se značkami „Dovolená na venkově“, „Dovolená na statku“ a „Zážitky na venkově“, a to s těmito partnerskými zařízeními:

*Pradědova galerie u Halouzků (Dovolená na statku),

*Farma Bovine (Dovolená na statku),
*Kozí farma U Nýdrlů (Dovolená na statku),
*Kozí farma Úvalno (Dovolená na statku),
*Centrum Slezská Harta (Dovolená na venkově),
*Hájenka Na Volárně (Dovolená na venkově),
*Penzion Vincent (Dovolená na venkově),
*Penzion Mia (Dovolená na venkově).

Do produktu budou rovněž zapojeny manufaktury poskytující zážitky na venkově v rámci zážitkového žetonu Praděd:

*Nedělní škola Stránské,
*Vitrážová manufaktura,
*Sklárna TOMI,
*Kozí farma U Nýdrlů,
*Ovčírna Domašov,
*Schaumannovka (živá voda),
*Med Milerski,
*Muzeum turistických známek,
*Džemy Fructusterrae,
*Farma Bovine
*Kozí farma Úvalno.

 Tiskovou zprávu připravila: Moravská tisková agentura, 30. října 2017.