Listujte si průvodcem   
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky

Vzácné artefakty na výstavě ve Flemmichově vile připomínají události před sto lety

Nadšenci historie si jistě nenechají ujít novou muzejní výstavu, konanou u příležitosti oslav 100 let vzniku Československa v krnovské Flemmichově vile. Veřejnosti je přístupna do 24. června 2018. O více informací jsme požádali historika Městského muzea v Krnově Mgr. Alexandra Michla-Bernarda.

Odkud jste získali dobové exponáty?
1_koipie
Především z našich sbírek. Doplnili jsme je o předměty zapůjčené ze Slezského zemského muzea (SZM) v nedaleké Opavě. Máme s nimi dlouhodobou a vřelou spolupráci. Jedná se přitom o nejstarší muzejní instituci na území současné České republiky, čemuž také odpovídá rozsah jejich sbírek. Menší množství drobných předmětů nám zapůjčily i soukromé osoby ze Slezských Rudoltic na Osoblažsku.

Každý vystavený exponát je vzácností a má svou hodnotu. Ze sbírek SZM je pozoruhodný  kompletní stejnokroj legionáře z Ruska, opatřený navíc vyznamenáními, stejně jako soubor drobných předmětů vlastnoručně vyráběných legionáři.
Z našich sbírek bych vyzdvihl kupříkladu alba nouzových papírových platidel z neklidných a nepřehledných poválečných let či soubor potravinových lístků známého přídělového systému. Sesbíral je tehdejší ředitel muzea Heinrich Kinzer, mimo jiné také ředitel odborné tkalcovské školy v Krnově a vůbec jedna z nejvýznamnějších osobností města.
Možná největší vzácností je tzv. wehrschild původem z Města Albrechtic. Jednalo se o poměrně jednoduchý a přitom vcelku důmyslný způsob finanční podpory válečných vdov a sirotků. Dřevěné wehrschildy či tzv. wehrmanni – mající podobu rytířů v plátové gotické zbroji, se nacházely na veřejných prostranstvích měst monarchie a lidé si mohli zakoupit hřeby různé hodnoty. Ty pak do wehrschildů či werhmannů zatloukali a výtěžek z koupě hřebu putoval k pozůstalým po padlých c.k. vojácích. Vzhledem k tomu, že tyto artefakty  byly relativně oprávněně spojovány s němectvím a zaniklou monarchií, zachovalo se jich do dnešních dnů bohužel poměrně málo.

Výstava je ideální příležitostí k netradiční výuce hodiny dějepisu přímo v expozici.
Školám výukové programy nabízíme. Pro děti, popřípadě i studenty, výklad zaměřujeme na vystavené exponáty. Občas, za využití ochranných rukavic, je možné si některé předměty i osahat. Události a data naopak zaznívají pouze rámcově a pro doplnění.

Na závěr prohlídky rozdáváme pracovní listy, v nichž se vracíme k tomu, co děti na výstavě slyšely a hlavně viděly. Někdy je vyplňují ještě ve vile, jindy je dokončují s paní učitelkou ve škole.
Zatímco část výstavy je koncipována jako čistě „muzejní“ s vitrínami a exponáty, druhá část je „interaktivní“. Vytvořili jsme zjednodušený legionářský vlak a také časovou osu tvořenou magnetickou páskou s jednotlivými základními daty (1910, 1920, 1930…).  Návštěvníci si přiřazují obrázky na magnetech do patřičného časového období. Tuto část výstavy jsme cílili především na školáky, ale ukazuje se, že zaujme i nejednoho dospěláka či celou rodinu.

Pohled na část muzejní expozice ve Flemmichově vile. Foto: Městské muzeum v Krnově