Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky

Za sopkami na Bruntálsko

Kdo by nechtěl vidět na vlastní oči sopku? Netřeba jezdit nikam daleko, máme je i doma ve Slunečné vrchovině. Ta je páteří Bruntálské vrchoviny, kterou doplňuje nejmladší geologický útvar v České republice – Jesenické sopky činné na přelomu třetihor a čtvrtohor.
Nejvyšší a patrně nejstarší z bruntálských sopek jsou Velký (780 m n.m.) a Malý Roudný nad obcí Roudno. Ze tří lávových proudů Velkého Roudného je nejdelší severovýchodní proud. Kráter už neexistuje. Stratovulkány, tvořené z velké části sypkým, málo zpevněným materiálem, totiž podléhají velmi snadno erozi a jejich původní tvar ze zemského povrchu působením vody, větru a jiných přírodních vlivů rychle mizí.

Kaplička na Velkém Roudném. Foto: http://www.mubruntal.cz

Jednou z nejmladších sopek na našem území je přírodní památka Uhlířský vrch (672 m n. m.). Představuje poněkud jiný stratovulkán než Velký Roudný. Lávový proud, který vytékal ze sopky východním a severovýchodním směrem, je tvořen alkalickým čedičem. Nad stěnou stojí malebný kostel Panny Marie Pomocné, což je jednolodní barokní stavba z let 1755 – 1758. Čtyřřadá lipová alej byla vysázena na popud komtura svobodného pána von Riedheim téměř před tři sta lety.

Letecký snímek Uhlířského vrchu. Foto: Archiv EUR Praděd

Na Sicílii pod sopkou Etnou je město Messina a u nás pod Venušinou sopkou (655 m n.m.) je obec Mezina. Autorem této zeměpisné slovní hříčky je významný bruntálský botanik Jaromír Diener. Vrchol sopky tvoří rezavě zbarvené strusky a sopečný písek, které byly v minulosti intenzivně těženy jako stavební materiál. Roste zde vzácná rostlina rozchodník žlutý. Venušina sopka dosud nebyla prohlášena za chráněné území. Jeden z jejich dvou lávových proudů pokrývá terasové štěrkové podloží Černého potoka. Tento lom pod Venušinou sopkou představuje nejhezčí ukázku kamenných varhan na Moravě a ve Slezsku a je chráněn jako přírodní památka pod názvem Lávový proud u Meziny.

Lávový proud u Meziny. Foto: Archiv EUR Praděd